iškepersuoti


iškepersuoti
iškepersúoti 1. intr. J svyruojant, krypuojant išeiti kur. 2. intr. rėplomis išsikrapštyti iš kur: Led iškepersãvo iš lovos vaikas nuo tėvo J. 3. tr. kepersuojant išvaikščioti: ^ Tursu kepersu visą lauką iškepersavo (akėčios) Šl. \ kepersuoti; atkepersuoti; įkepersuoti; iškepersuoti; nukepersuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atkepersuoti — intr. 1. S.Dauk, Lnkl atšokuoti, atstraksėti. 2. krypuojant ateiti: Pamatė vištas lesinant, tai tuoj ir antys atkepersuoja Šn. Ogi žiūriu – atkèpersuoja pas mus tas senis Žl. kepersuoti; atkepersuoti; įkepersuoti; iškepersuoti; nukepersuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepersuoti — kepersuoti, uoja, ãvo intr., kèpersuoti, uoja, avo 1. šokuoti, liuoksėti: Paleidau kraliką, jis tuo ir kepersuoja į daržą Gs. Sa, šunie, kiškis parugėj kepersuoja! Srv. Žiūriu – gi avelė po daržą kepersuoja Jon. Blogas arklys žydo kèpersuoja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukepersuoti — intr. 1. kur nors nušokuoti, šuoliais nubėgti: Kiškis nukepersãvo per laukus Ilg. 2. nueiti kur krypuojant, svyruojant į šalis: Boba nukepersãvo per laukus Kt. Kol nukepersãvo, kol atkepersavo, kiškis ir pabėgo Slč. kepersuoti; atkepersuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkepersuoti — intr. Š įeiti krypuojant, klumpant, rankomis ramstantis, įkepėstuoti. kepersuoti; atkepersuoti; įkepersuoti; iškepersuoti; nukepersuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language